Voolav · Flowing

Voolujooned · Flowlines
2008
magistritöö, EKA klaasikunst · MA final work
juhendaja · supervisor Tiina Sarapu

Voolav vesi ja jäik klaas, kumbki kirgas ja läbipaistev.
Klaas seab piirid ja vesi võtab suuna.

* * *

Ajatusenäitaja V–VI · Timelessnesskeeper V–VI
Maitse asi · Matter of Taste
2004

Ajatusenäitaja III asub Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi kogus
Timelessnesskeeper III is in the collection of Estonian Museum of Applied Art and Design

Ajatusenäitaja VI kinkis Tartu linnavalitsus 2011. aastal Tartu aasta teo tiitli pälvinud Ahhaa keskusele.

* * *

Liivakellad · Hourglasses
2002
bakalaureusetöö EKA klaasikunsti erialal · BA final work
juhendaja · supervisor Tiina Sarapu

Ajatusenäitajad ja liivakellad
– on kineetilised klaasobjektid, milles pöörlevate klaastahvlite vahel voolab liiv
– on meditatsiooni- ja mõtisklusvahendid
– jutustavad aja mitmetitajutavusest, muutumise paratamatusest ja võlust.